תנאי שימוש

רישיון בסיסי

מונחים המופיעים בתנאי השימוש:

 • "הגופונט":
  "הגופונט" או ״גופונט״ הינו שם מסחרי המייצג את ארין אסרף ודנה ברקאי: מעצבות ויוצרות פונטים וצורות אותיות. "הגופונט" משווק ומוכר פונטים.

 • "צורות האותיות" (Letterforms):
  צורת האות = קווי המתאר היוצרות אות או תו = צורות האותיות המעוצבות = הגליפים (glyphs).
  "קבצי הפונטים" נוצרו מצורות האותיות.

 • "קבצי הפונטים" (Fonts):
  קבצי הפונטים = הפונטים = הפונט = קובצי התוכנה אשר מכילים את "צורות האותיות" ותוכנתו לשימוש במחשבי PC ומקינטוש. = קבצי ttf, otf, woff, eot,

 • "משקלים" (Weights):
  קובץ פונט בגירסא עבה יותר או דקה יותר של צורות האותיות.

 • "בעל הרשיון":
  האדם או הגוף שמזמין פונטים מ"גופונט" ומקבל את "זכות השימוש" וכפוף לתנאים ולהגבלות.

 • זכות השימוש:
  זכות בעל הרשיון לעשות שימוש בפונטים שהזמין מ"גופונט" בכפוף לכל התנאים וההתחייבויות שבהסכם זה. בעל הרשיון מבין ומסכים כי לא ניתנת לו זכות כלשהי ב"צורות האותיות" – הן קניין רוחני של "הגופונט".

 • זכויות יוצרים:
  כל זכויות היוצרים של הפונטים וצורות האותיות שייכות ושמורות בלעדית ל"גופונט".

זכויות בעל הרשיון:

 • להשתמש  בפונטים לצורך אישי
  כגון ברכות לחברים או פרוייקטים אישיים.

 • להשתמש בפונטים בפרויקטים מסחריים
  כגון לוגו, פרסומת, עטיפה למוצר פיזי, ניוזלטר, פלייר ועוד.

 • במידה ובעל הרשיון ירצה לפרסם את הפונטים עצמם בדרך או בצורה כלשהי, הוא רשאי לעשות זאת בתנאי שיופיעו בפרסומים אלה שמות הפונטים המקוריים כפי שהם מופיעים באתר ובקטלוג הפונטים של "הגופונט".

 • הגופונט מספק את כל המשקלים הקיימים של הפונט. בעל הרשיון רשאי לעשות שימוש בכולם.
  במידה ותרצו לבצע רכישה של משקל בודד, יש ליצור קשר.

תנאים והגבלות:

 • יש להגן על קבצי הפונטים כדי למנוע פגיעה ביוצר.
  לבעל הרשיון יש לעשות מאמצים לשמור את קבצי הפונטים באיזור סטרילי אשר נקי מגורמים שעלולים להפיץ את קבצי הפונטים. זאת על מנת להבטיח שלא יהיה מצב של גניבה או הפצה לא חוקית, אשר עלולה לפגוע בפרנסתו של יוצר הפונטים.
  מומלץ למחוק את קבצי הפונטים מהמחשב לאחר התקנתם. תוכלו לבקש לקבל אותם שוב מהגופונט במידה ותצטרכו.

 • בעל הרשיון מתחייב שלא יערוך שינויים בקובצי התוכנה של הפונטים ובצורות האותיות, לרבות יצירת גרסאות אחרות של הפונטים מאלה אשר עיצב ופיתח "הגופונט".
  אם יש צורך לעשות שינוי בקווי המתאר של צורות האותיות או ליצור תווים חדשים בקובצי הגופן, יש לבקש אישור בכתב.

 • הרשיון אינדיבידואלי בלבד ואינו ניתן למסירה או למכירה לאף גורם.
  אם תרצו להפיץ את הפונטים לאחרים, יש להפנות אותם לדף הפונט על מנת שיקבלו באופן ישיר מ״הגופונט״ את קבצי הפונטים ורשיון משלהם. אין ל"בעל הרשיון" רשות להעניק ו/או להעביר זכות כלשהי בפונטים לאף גוף ו/או גורם אחר אשר עשוי להיחשף ולעשות שימוש לא חוקי בקבצי פונטים.

 • אסור ליצור העתקים של הפונטים ושל צורות האותיות ו/או להעביר אותם לצד שלישי  בכל דרך(לרבות הפצה ו/או מכירה ו/או מסירה ו/או השכרה, בתגמול או שלא בתגמול, באופן ישיר או עקיף)
  צד שלישי: כל אדם או גוף או גורם אחר שהוא לא בעל הרשיון או "הגופונט". (לרבות עמיתים, משפחה, בתי דפוס, לקוחות, חברות פרסום או כל חברה אחרת).

 • בעל הרשיון מצהיר כי ידוע לו שהפונטים מוגנים לפי חוק זכויות היוצרים בארץ ובעולם. הפרת זכויות היוצרים בהם מהווה עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ (על פי תיקון 5 לפקודת זכויות היוצרים, התשמ“ח – 1985) ובכל העולם.

תנאי אחריות:

האחריות מצד "הגופונט":

 • הגופונט מספק את הפונטים כְּמוֹת שהם.

 • הגופונט אינו אחראי לכל נזק שהוא הנגרם משימוש נכון או מוטעה בפונטים, בין אם בהתאם להוראות ו/או הדרכות של "הגופונט" או שלא בהתאם להן.

 • הגופונט אינו אחראי לאובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות בעיה או פגם מכל סוג שהוא בפונטים.

האחריות מצד "בעל הרשיון":

 • בעל הרשיון מצהיר בזאת כי ראה את הפונטים וכי הם מתאימים לצרכיו.

 • בעל הרשיון רשאי לקבל החזר כספי מרגע התשלום עד לקבלת והורדת הפונט בפעם הראשונה, ובזו תפוג זכות השימוש שלו בפונטים. לאחר הקבלה והההורדה הראשונה של הפונט, בעל הרשיון מבין כי אינו רשאי לקבל החזר מכיוון שקבצי הפונט כבר נמצאים בידיו והוא עלול לעשות בהם שימוש.

 • בעל הרשיון מאשר כי קרא והבין את כל המונחים, הזכויות והתנאים וההגבלות של הרשיונות שבבעלותו.

 • בעל הרשיון מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להתקנתם ולהשגת התוצאות שהתכוון להשיג תוך שימוש בהם.

 • בעל הרשיון מסכים שלא תהיה לו תביעה או טענה כלשהי נגד "הגופונט" בהסתמך על "תנאי האחריות" המפורטים בהסכם זה.

רשיון דסקטופ

התקנת הפונטים במחשבים

 • בעל רשיון דסקטופ כפוף לכל הכתוב ברשיון הבסיסי וגם למונחים, לזכויות, לתנאים ולהגבלות הבאים:

 • "הושטח":
  הושטח = Flattened = עבר ממצב של פונט לכדי קווי מתאר (Path) [באילוסטרייטור: Expand] או פיקסלים [בפוטושופ/אילוסטרייטור: Rasterize]. 

 • בעל הרשיון יבחר אחת משתי האופציות הבאות:
  אופציה אחד-
  היתר להתקין את קבצי הפונטים לעד כ-5 מחשבים נייחים באתר אחד בלבד. כל אדם אשר נמצא באותו האתר רשאי לעשות שימוש בפונטים בכפוף להגבלות שברשיון זה. מעבר לכמות התקנות זו נדרש אישור בכתב מהגופונט.
  אופציה שתיים-
  היתר להתקין לעד כ-2 מחשבים ניידים/נייחים בלבד שבהם רק לבעל הרשיון מותר לעשות שימוש בפונטים.

 • בעל הרשיון רשאי לערוך את צורות האותיות כדי לקבל עיצוב ספציפי כל עוד הוא עורך את ה-Path שהופק מהפונט ולא את קובץ הפונט עצמו.
  יכול לקרות למשל בעיצוב לוגו שבו המעצב ירצה לבצע שינוי בנראות הטקסט.

 • להשתמש בפונטים במסמכים אינטרנטיים לאחר שהפונט הושטח.

 • להשתמש בפונטים בעיצובים למכירה חוזרת או להורדה בתנאי שקבצי הפונטים לא כלולים או לאחר שהושטחו.

 • להעביר קובץ PDF סגור לבתי דפוס או לגורם חיצוני אחר.

 • רק לבעל הרשיון מותר לבצע את התקנות קבצי הפונטים במחשבים.
  אסור להחזיק להתקין או להשתמש בגופנים ללא קבלת רשיון מהגופונט.

 • במידה ובעל הרשיון מעוניין למסור את קבצי הגרפיקה הפתוחים (AI, PSD, INDD) לבתי דפוס או לגורם אחר, הדבר אפשרי, אך חל איסור להעביר את קבצי הפונטים עצמם. אם לגורם החיצוני יש צורך ספציפי לגשת לצורת האותיות, יש לדאוג לכך שקווי המתאר של הפונט מושטחים, או לחלופין לדאוג לכך שהגורם החיצוני ירכוש רשיון שימוש עבור עצמו.

 • רישיון זה אינו מקנה לבעל הרשיון זכות להטמיע את הפונטים באתרי אינטרנט ו/או באפליקציות.יש לרכוש רישיון שימוש מתאים לשם קבלת זכויות אלה.

רשיון וובפונט

פונט חי לאתרי אינטרנט

 • בעל רשיון וובפונט כפוף לכל הכתוב ברשיון הבסיסי וגם למונחים, לזכויות, לתנאים ולהגבלות הבאים:

 • "דומיין" (Domain): שם מתחם = כתובת אתר אינטרנט.
  רשיון הוובפונט ישוייך לדומיין של בעל הרשיון.

 • "פונט חי" (Webfont): קבצי פונטים מסוימים שנועדו לתצוגה באתרי אינטרנט = פונט רשת.

 • הרשיון מספק רשות שימוש בפונט החי בדומיין אחד בלבד ועד כ-1,000,000 צפיות בחודש.

 • ניתן להשתמש בפונט החי בדומיין נוסף לצורכי פיתוח, בתנאי שהגישה לדומיין זה סגורה.

 • ניתן להשתמש בפונט החי בכל סאב-דומיין שהוא תחת הדומיין הראשי עליו נכתב הרשיון.

 • הגופונט יספק לבעל הרשיון קבצי פונט ספציפיים שמטרתם היא שימוש כפונט חי. יש להשתמש אך ורק בהם.

 • אין להעלות את קבצי הפונטים לכל צד שלישי אשר עלול להפיק פלט מן הקבצים(לרבות FontSquirrel).

 • אין להתבלבל ולהעלות קבצי פונטים של רשיון אחר מלבד קבצי הפונטים של הפונט החי שסיפק הגופונט.

 • אין להשתמש ברשיון ליותר מדומיין מאחד. יש לרכוש רשיון נוסף לכל דומיין.

 • רשיון זה לא מספק היתר שימור בדומיין אשר מספר הצפיות החודשי בו גדול מ-1,000,000. לשם כך, יש לבקש הצעת מחיר לקבלת רשיון וובפונט מורחב.